Home

Aschreiwunge fir d' 7ièmesklassen

Modalitéiten


D ‘Aschreiwunge fir d‘7e si vun Donneschdes, dem 25. Juni bis Freides, den 3. Juli 2020.
D‘Eltere mussen dem Direkter vum Lycée eng Kopie vun der Décision d’orientation areechen.

D‘Eltere kréie vum Titulaire vum Zykel 4.2 en Auswäertungsdossier. An dësem Dossier stinn ënnert anerem d’Tëschebilan'en, de Bilan vum Enn vum Schouljoer, e Schema vun der Entwécklung vun de Kompetenzen an ënner Ëmstänn och e Bilan vun de Kenntnisser vum Kand.


Néideg Dokumenter:


  • ausgefëllte Formulaire d'inscription vum MLG
  • Kopie vum Bilan vum Enn vum Zykel 4
  • Kopie vun der Orientatioundecisioun;
    an ënner Ëmstänn en Dokument, dat beweist, dass d ‘Kand erfollegräich d‘Tester gemeeschtert huet
  • aktuell Passfoto vum Kand
  • fir d ‘Aschreiwungen op d' Klasse 7eG a 7eP:
    de Plan éducatif individualisé (PEI) (fir all Kand, dat net vun engem Zykel 4.2 kennt)
Inscription 7e
Maacher Lycée

B.P. 29

L-6701 Grevenmacher

Tel: 75 06 65 - 0 // Fax: 75 06 65 -5200

E-mail: Eis per Mail kontaktéieren.
Den MLG op Facebook       Den MLG op Facebook       HomePage MLG


Version française / Lëtz. Versioun

© Team MLG 2020